Prowadź logistykę szkoleń – zarządzaj rzutnikami, materiałami szkoleniowymi, lunch’ami, przerwami kawowymi, trenerami, samochodami, salami itd.

rezerwacja zasobów

Prosty widok „checklista zasobów” umożliwia monitoring rezerwacji zasobów oraz ogarnięcie całego szkolenia lub projektu szkoleniowego.

monitoring kosztów

Dzięki wycenie zasobów możesz kontrolować koszty szkolenia. Wpisując ceny uczestnictwa, możesz też oceniać rentowność projektu i terminu.

kalendarze zasobów

Centralny kalendarz umożliwia sprawdzenie dostępności szkolenia.